Förnybar energi

Förnybar energi för en hållbar utveckling

Förnybar energi kommer från energikällor som sol, vind och vatten och känns igen vid energikällor som snabbt reproduceras. Andra exempel på förnybara energikällor är bioenergi och värme från berggrunden som kallas för geotermisk energi. Fossila bränslen däremot förnyas inte utan sinar i samma omfattning som de konsumeras. Solenergi är en ren energikälla. Enligt Naturvårdsverket räcker det med bara en liten procent utav jordens öknen ytor för att ge hela jorden energi om man kunde omvandla solens strålar hela till elektricitet. Man har redan idag påbörjat detta arbete även om utveckligen kan komma att behöva rationaliseras ytterligare. Samtidigt är solförhållandena i Sverige enligt myndigheten likadana som i norra Tyskland. Men eftersom man behöver ljuset som allra mest när det är som allra mörkast så krävs det att man kompletterar befintliga solcellsanläggningar i Sverige med alternativa elkällor.